MSR mládeže 2018 – dve miestenky na ME pre ŠK Sabinov

V dňoch 21-27.4 2018 sa v Liptovskom Mikuláši konali Majstrovstvách Slovenska v šachu v kategórii mládeže U08 až U20. Náš šachový klub a aj mesto na nich úspešne reprezentovali najmä Lívia Cukerová a Dávid Eliáš, ktorí si vybojovali obaja strieborné medaily a postup na Majstrovstvá Európy do Lotyšska.

 

SÚŤAŽE MLÁDEŽE 2017-18

09.06.2018 – Finále GPX (Humenné) – C11 – 1.miesto Dávid Eliáš; D8 – 3.miesto Lívia Cukerová; výsledky

02.06.2018 – Semifinále GPX (Bardejov) – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová, 2.miesto Adela Čabáková, výsledky ; C11 – 1.miesto Dávid Eliáš, výsledky

19.05.2018 – Šarišská liga open (Bardejov) – U20 – 1.miesto Michal Verbovský (1. aj celkovo); výsledky

19.05.2018 – Šarišská liga mládeže GPX (Bardejov) – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová (1. aj celkovo), 3.miesto Lucia Magdová; C11 – Adam Dujava 3.miesto celkovo; výsledky

12.5.2018 – MSR v rapid šachu (Topoľčany) – C10 – 2.miesto Dávid Eliáš; výsledky

21.-27.04.2018 – MSR mládeže (Liptovský Mikuláš) – D8 – 2.miesto Lívia Cukerová; C10 – 2.miesto Dávid Eliáš; výsledky

14.04.2018 – Reinter GPX Humenné – D8 – 1.miesto Adela Čabáková; výsledky

14.04.2018 – Šarišská liga OPEN (Raslavice) – U18 – 2.miesto Michal Verbovský; výsledky

14.04.2018 – Šarišská liga GPX (Raslavice) – D8 – 1.miesto Lucia Magdová, 2.miesto Lívia Cukerova; C11 – 2. miesto Adam Dujava; výsledky

07.04.2018 – Žiacka liga Košice, 6.kolo – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová, 3.miesto Adela Čabáková; C8 – 3.miesto Marko Kostelník; Žiacka liga Košice celkovo – D8 – 2.miesto Lívia Cukerová; C8 – 2.miesto Marko Kostelník; C11 – 1.miesto Adam Dujava, 2.miesto Dávid Eliáš; výsledky

24.03.2018 – Šarišská liga Open (Sabinov) – 2.miesto Patrik Kravec, 3.miesto Michal Verbovský; výsledky

24.03.2018 – Šarišská liga mládeže GPX (Sabinov) – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; C8 – 3.miesto Leon Falat; C11 – 2.miesto Dávid Eliáš, 3.miesto Adam Dujava; výsledky

10.03.2018 – Žiacka liga Košice, 5.kolo – C11 – 3.miesto Adam Dujava; D8 – 2.miesto Lívia Cukerová; C8 – 3.miesto Marko Kostelník; výsledky

03.03.2018 – Liga mládeže Spiša, 6.kolo, Bijacovce – C11 – 1.miesto Adam Dujava (aj celkovo 1.), 2.miesto Filip Magda (aj celkovo 2.); D8 – 1.miesto Lívia Cukerová, 2.miesto Lucia Magdova; výsledky

17.02.2018 – Valentínsky turnaj, Humenné – D8 – 1.miesto Adela Čabáková; C11 – 1.miesto Dávid Eliáš (celkovo 2. miesto); výsledky

03.02.2018 – Poprad turnaj GPX – D8 – 1.miesto Lucia Magdová, 3.miesto Adela Čabáková; C11 – 1.miesto Dávid Eliáš (celkovo 2.miesto), 3.miesto Filip Magda; výsledky

20.01.2018 – Žiacka liga Košice, 4.kolo – C11 – 1.miesto Adam Dujava (celkovo 2.); D8 – 2.miesto Lucia Magdová; C8 – 2.miesto Marko Kostelník; výsledky

6.1. – 7.1.2018 – Dorastenecká liga 1.etapa – Dorastenci ŠK Sabinov postúpili do štvrťfinále z 3.miesta; výsledky

29.12.2017 – Šarišská liga mládeže (Stropkov) GPX – C11 – 3.miesto Filip Magda; D8 – 3.miesto Lívia Cukerová; výsledky

15.12.2017 – Liga mládeže Spiša (Spišské Vlachy) – C11 – 1.miesto Adam Dujava (1.miesto celkovo), 3.miesto Filip Magda; D8 – 2.miesto Lucia Magdová; výsledky

09.12.2017 – Reinter GPX Humenné, 2. kolo – D8 – 2.miesto Adela Čabáková; výsledky

02.12.2017 – Žiacka liga Košice, 3. kolo – 3.miesto celkovo – Dávid Eliáš; C11 – 2.miesto Adam Dujava, 3.miesto Filip Magda; C8 – 2.miesto Marko Kostelník; výsledky

25.11.2017 – Šarišská liga mládeže (Prešov) – Open – 1. miesto Michal Verbovský

25.11.2017 – Šarišská liga mládeže (Prešov) – GPX – C11 – 2.miesto Dávid Eliáš; D8 – 2.miesto Lívia Cukerová; C8 – 1.miesto Marko Kostelník

18.11.2017 – Žiacka liga Košice, 2. kolo – D8 – 2.miesto Lucia Magdová; C8 – 1.miesto Marko Kostelník; C11 – 3.miesto David Eliáš; výsledky

04.11.2017 – Reinter GPX Humenné, 1. kolo – D8 – 1.miesto Adela Čabáková; výsledky 

21.10.2017 – Žiacka liga Košice, 1.kolo – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová, 3.miesto Adela Čabáková; C11 – 1.miesto Dávid Eliáš, 3.miesto Adam Dujava; Výsledky

14.10.2017 – Liga mládeže Spiša (Lendak) – C11 – 1.miesto Filip Magda (3. celkovo), D8 – 1.miesto Lucia Magdová; výsledky

 

SÚŤAŽE MLÁDEŽE 2016-17

03.06.2017 – GPX semifinále východ  (v Humennom) – postup do finále si vybojovali: B8 – Filip Magda (zo 4. miesta); B11 – Adam Dujava (4); G8 – Lívia Cukerová (2) a Lucia Magdová (4); výsledky

27.05.2017 – MSR mládeže v rapid šachu – G6 – 1.miesto Lucia Magdová, 2.miesto Adela Cabaková; výsledky

13.05.2017 – Šarišská liga mládeže konečné poradie – Open – U20 – 1.miesto Michal Verbovský; GPX – B11 – 1.miesto Adam Dujava; G8 – 1.miesto Lívia Cukerova; foto

13.05.2017 – Šarišská liga mládeže Open (Bardejov) – U14 – 1.miesto Gabriel Guľaš; výsledky

13.05.2017 – Šarišská liga mládeže GPX (Bardejov) – G8 – 1.miesto Lívia Cukerová, 2.miesto Lucia Magdová; B8 – 3.miesto Filip Magda; B11 – 3.miesto Adam Dujava; výsledky; foto

08.05.2017 – Turnaj Rytiera Johanesa – B8 – 2.miesto Filip Magda; výsledky; foto 

22.4. – 28.4.2017 – MSR 2017 detí a mládežeŠK Sabinov na tomto podujatí reprezentovali: Kravec Patrik, Verbovský Michal, Cuker Oliver, Guľaš Gabriel, Dujava Adam, Magda Filip,

08.04.2017 – Žiacka liga Košice, 6. kolo – G8 – 1. a 2. miesto Olívia Cukerová + Lucia Magdová; B8 – 2.miesto Filip Magda, B11 – 1.miesto Tamara Radvanská; B11 – 3.miesto Adam Dujava; Výsledky

1. – 2.04.2017 – Víkendový turnaj pre všetkých – Prešov – 3. miesto Michal Verbovský; výsledky .

01.04.2017 – Žiacka liga Prešov 5. kolo – B11 – 2.miesto Adam Dujava; B8 – 2.miesto Filip Magda; G8 – 3.miesto Lucia Magdová; výsledky

18.03.2017 – Žiacka liga Košice 5. kolo – G8 – 1.miesto Lucia Magdová; B8 – 2.miesto Marko Kostelník, 3.miesto Filip Magda; G11 – 1.miesto Tamara Radvanská; B11 – 3.miesto Adam Dujava; výsledky

04.03.2017 – Žiacka liga Prešov 4. kolo – B11 – 3.miesto Adam Dujava, výsledky

25,02.2017 – Šarišská liga – 3.kolo – 2.miesto – Verbovský Michal (celkovo aj v U20); U14 – 1.miesto Guľaš Gabriel, 3.miesto Cuker Oliver; výsledky

25.02.2017 – Žiacka liga Sabinov – G8 – 1.miesto Lucia Magdova, 2.miesto Lívia Cukerová; B8 – 2.miesto Filip Magda, 4.miesto Marko Kostelník; B11 – 1.miesto Adam Dujava; výsledky

18.02.2017 – Žiacka liga Prešov 3.kolo  - B8 – 3.miesto Lucia Magdova; B8 – 2.miesto Filip Magda; B11 – 2.miesto Adam Dujava; výsledky

04.02.2017 – Žiacka liga Košice 4.kolo – B8 – 1.miesto Filip Magda; G8 – 1.miesto Lívia Cukerová, 2.miesto Lucia Magdová; B11 – 2.miesto Adam Dujava; G11 – 1.miesto Tamara Radvanská; výsledky

28.-29.01.2017 – Dorastenecká liga Prešovský + Košický kraj – Dorastenci ŠK Sabinov sa stali majstrami Prešovského kraja a v medzikrajskej súťaži obsadili celkové 3.miesto čím postúpili do semifinále súťaže. výsledky

14.01.2017 – Žiacka liga Prešov 2.kolo; B8 – 1.miesto Filip Magda; výsledky

30.12.2016 – Vianočný turnaj Stropkov, G8 – 1.miesto Lívia Cukerová; B11 – 3.miesto Adam Dujava; B20 – 1.miesto Tomáš Kačír; výsledky; foto

17.12.2016 – Žiacka liga Prešov 1.kolo; G8 – 1.miesto Lucia Magdová; B8 – 2.miesto Filip Magda; výsledky

15.12.2016 – MSR SŠ, Topoľčany – 4. miesto Patrik Kravec; výsledky; hodnotenie 

10.12.2016 – Žiacka liga Košice, 3. kolo – G8 – 1.miesto Lívia Cukerová; G11 – 1.miesto Tamara Radvanská; výsledky

30.11.2016 – Majstrovstvá Prešovského kraja ZŠ v zrýchlenom šachu (Humenné) – žiaci – 1. miesto Gabriel Guľaš; výsledky

26.11.2016 – Šarišská liga mládeže GPX (Prešov) – 2. miesto  Adam Dujava; výsledky

26.11.2016 – Šarišská liga mládeže Open (Prešov) – 1. miesto  Michal Verbovský; výsledky

24.11.2016 – Majstrovstvá Prešovského kraja žiakov stredných škôl (Spišská Stará Ves) – 1.miesto Patrik Kravec; Výsledky

12.11.2016 – Žiacka liga Košice, 2. kolo – B11 – 1.miesto Adam Dujava (3.miesto bez rozdielu kategórií), G8 – 1.miesto Lívia Cukerová, 2.miesto Lucia Magdová; B8 – 2.miesto Filip Magda; G11 – 1.miesto Tamara Radvanská

15.10.2016 – Žiacka liga Košice, 1. kolo – G8 – 1.miesto Lívia Cukerová, 2.miesto Lucia Magdová; B8 – 3.miesto Filip Magda; G11 – 2.miesto Tamara Radvanská

 

Z MSR 2016 V RAPID ŠACHU ZLATO a BRONZ DO SABINOVA!!!
4.6.2016 sa v Ružomberku konali MSR v rapid šachu chlapcov a dievčat v kat. do 8,10,12,14,16 a 20 rokov. O svoju prvú ZLATU medailu sa postarala 6-ročná Lívia Cukerová, keď v kat. dievčat do 6 rokov vybojovala 1.miesto. Z chlapcov sa v kat. CH20 v silnej konkurencii podarilo Martinovi Ištoňovi vybojovať BRONZOVÚ medailu.Do poslednej sekundy v poslednej partii bojovali o medailu aj Mišo Verbovský/5.miesto/,Marko Kostelník/5.miesto/ a Adam Dujava/8.miesto/!

 

Žiacka liga Sabinova

1.kolo – 03.10.2015 výsledky, Propozície foto

2.kolo – 30.01.2016 Propozície; výsledky; foto

3.kolo – 27.02.2016 propozície; výsledky v Žiackej lige; výsledky v Šarišskej lige

 

Súťaže mládeže 2015-16

23.-26.6.2016 – V4 Youth camp Liptov 2016 – Gabriel Guľaš 8. miesto (zo 49 hráčov), výsledky

19.-26.6.2016 – Zlatá Praha – kategória do 20 r., 1. miesto FM Martin Ištoňa, výsledky

05.06.2016 – MSR v rapid šachu Ružomberok – CH20 – 3.miesto – FM Martin Ištoňa; D6 – 1.miesto Lívia Cukerová; výsledky,

28.05.2016 – Semifinále GPX – Humenné  - CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 3.miesto Oliver Cuker – všetci traja postupujú do finále GPX; výsledky

14.05.2016 – Šarišská liga mládeže – celkové poradie – D8 – 1.miesto Lívia Cukerova; 3.miesto Lucia Magdová; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH14 – 3.miesto Dominik Greš; CH20 – 3.miesto Milan Pavlík

14.05.2016 – Šarišská liga mládeže GPX Bardejov – CH8 – 1.miesto Adam Dujava; D8 – 1.miesto Lívia Cukerova; 3.miesto Lucia Magdová; výsledky,

07.05.2016 – Turnaj rytiera Johanesa, Hanušovce n. T. – CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH14 – 1.miesto Dominik Greš; D8 – 1.miesto Lívia Cukerova; D11 – 2.miesto Tamara Radwanska; Výsledky

30.04.2016 – Žiacka liga Košice celkové poradie - D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; D11 – 2.miesto Tamara Radvanska; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 2.miesto Oliver Cuker

30.04.2016 – Žiacka liga Košice; 6.kolo – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; D11 – 1.miesto Tamara Radvanska; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 2.miesto Oliver Cuker. výsledky

26.04.2016 – Okresná žiacka liga Snina – 1.miesto (zo 69 hráčov) Gabriel Guľaš; výsledky

16.-23.4.2016 – MSR mládeže – za ŠK Sabinov s zúčastnili: CH8 Adam Dujava výsledky , CH12 Gabriel Guľaš výsledky , CH14 Oliver Cuker, Benjamín Kardis, Michal Verbovský výsledky , CH20 Patrik Kravec výsledky ;

09.04.2016 – Šarišská liga mládeže GPX Raslavice – CH14 – 1.miesto (aj celkovo) Dominik Greš; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; výsledky;

02.04.2016 – Žiacka liga Prešov; 5.kolo; D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH14 – 3.miesto Dominik Greš; výsledky

02.04.2016 – Dorastenecká liga – semifinále Liptovský Mikuláš – výsledky, foto 

05.03.2016 – Žiacka liga Košice; 5.kolo – celové 1.miesto Benjamín Kardis; D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; D11 – 3.miesto Tamara Radvanská; CH14 – 1.miesto Oliver Cuker; výsledky

15. – 16.2.2016 – Levie srdce, Košice – 2. miesto Benjamín Kardis; výsledky

06.02.2016 – Žiacka liga Košice; 4.kolo – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; CH8 – 2.miesto Adam Dujava; D11 – 2.miesto Tamara Radvanská; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš (celkovo druhý); CH14 – 1.miesto Oliver Cuker; výsledky; 

30.01.2016 – Dorastenecká liga – medzikrajské kolo (Prešov – Košice): 1. ŠK Sabinov A 12 b.; 2. Slávia PU Prešov 12 b.; 3. Slávia Košice 9 b.; výsledky

16.01.2016 – Dorastenecká liga – krajské kolo: 1. Slávia PU Prešov, 2. ŠK Sabinov A, 3. ŠK Stropkov+Svidník, 4. BŠK Bardejov, 5. Reinter Humenné A, 6. ŠK Sabinov B, 7. ŠK CVČ Lendak, 8. Reinter Humenné B – prvý traja postupujú do medzikrajského kola Prešov-Košice; výsledky; foto

16.01.2016 – Žiacka liga Prešov; 4.kolo – CH8 – 1.miesto Adam Dujava; výsledky;

30.12.2015 – Šarišská liga mládeže; 2.kolo (Stropkov) – 3.miesto celkovo + 2.miesto CH20 Patrik Kravec; CH14 – 2.miesto Benjamín Kardis; 3.miesto Gabriel Guľaš; foto; výsledky 

30.12.2015 – Vianočný turnaj Stropkov – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH14 – 3.miesto Dominik Greš; výsledky; foto

12.12.2015 – Žiacka liga Košice; 3.kolo – CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH11 – 3.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 2.miesto Oliver Cuker; výsledky; foto 

05.12.2015 – Žiacka liga Prešov; 3.kolo – CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 3.miesto Dominik Greš; výsledky

26.11.2015 – Humenné – Mastrovstvá Prešovského kraja v šachu ZŠ a 1. st. OG – žiaci: 2.miesto Gabriel Guľaš výsledky ; žiačky: 3.miesto Andrea Verbovská výsledky  – obaja postup na MSR ZŠ a 1.st. OG

25.11.2015 – Humenné – Mastrovstvá Prešovského kraja v šachu SŠ – 3. miesto Patrik Kravec výsledky – postup na MSR SŠ

21.11.2015 – Šarišská liga mládeže; 1.kolo (Prešov) – 3.miesto celkovo + 2.miesto do 20 r. Milan Pavlík; výsledky

21.11.2015 – Žiacka liga Prešov; 2.kolo – D8 – 1.miesto Lívia Cukerová; CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš (2.miesto celkovo); CH14 – 3.miesto Dominik Greš; výsledky

14.11.2015 – Žiacka liga Košice; 2.kolo – CH8 – 2.miesto Adam Dujava; D11 – 1.miesto Tamara Radvanská; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš (celkovo 2.miesto); CH14 – 3.miesto Oliver Cuker

24.10.2015 – Žiacka liga Košice; 1.kolo – CH8 – 3.miesto Adam Dujava; D11 – 1.miesto Tamara Radvanská; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 1.miesto Oliver Cuker (celkovo 3.miesto); 3.miesto Dominik Greš; výsledky;

10.10.2015 – Žiacka liga Prešov; 1.kolo – CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 3.miesto Dominik Greš.

 

Majstrovstvá okresu Sabinov žiakov ZŠ a 1. st. OG

Dňa 6.11.2015 sa v CVČ Sabinov konalo okresné kolo MSR žiakov a žiačok ZŠ a 1. st. OG.

výsledky 

 

Z MSR 2015 V RAPID ŠACHU 2 X BRONZ DO SABINOVA!!!

23.5.2015 sa v Ružomberku konali MSR v rapid šachu chlapcov a dievčat v kat. do 8,10,12,14,16 a 20 rokov. O svoju prvú medailu sa na svojich prvých MSR postarala najmladšia účastnička z pomedzi 250 šachistov 5-ročná  Lívia Cukerová, keď v kat. dievčat do 6 rokov vybojovala BRONZ. Z chlapcov sa konečne podarilo Patrikovi Kravcovi v kat. CH16 po sérii 4.miest vybojovať BRONZOÚ medailu.

MSR 2015 v rapid šachu D6 ....Cukerová  3.miesto....

výsledky D8

MSR 2015 v rapid šachu D10 ..Radvanská 13.miesto

výsledky D10

MSR 2015 v rapid šachu CH10  Guľáš 15.miesto

výsledky CH10

MSR 2015 v rapid šachu CH12 Cuker 28.miesto

výsledky CH12

MSR 2015 v rapid šachu CH14 Verbovsky 19.miesto ,Kardis 20.miesto,Greš 34.miesto

výsledky 14

MSR 2015 v rapid šachu CH16 Kravec 3.miesto

výsledky CH16

MSR 2015 v rapid šachu CH20 Pavlík 7.miesto,Ištoňa 8.miesto,Kačír 18.miesto

výsledky CH20

 

DL 2014-15 – dorastenci ŠK Sabinov vicemajstrami slovenska

Finále – 1.5. – 3.5. Stará Ľubovňa – výsledky

V konkurencii 36 družstiev Šachový klub Sabinov vybojoval STRIEBRO !!!
V 18 zápasoch 13 výhier 4 remízy a 1 prehra ! 
Finále:
Sabinov-Dunajská Streda 2,5-1,5
Sabinov-UPJŠ Košice 4-0
Sabinov -Lendak 3,5-5
Sabinov - Trnava Modranka 1-3 /zápas o titul/
Sabinov - Komárno 3 - 1

O tento úspech ŠK Sabinov sa postarali:
1.šach. Martin Ištoňa -kapitán
2.šach. Patrik Kravec
3.šach. Milan Pavlík
4.šach Lucia Liščinská /krajské kolo a štvrťfinále/
5.šach Dominika Ferková /semifinále a finále/

 

Semifinále východ – 28.3.2015 – výsledky

2. kolo – 24.01.2015 – výsledky

1.kolo – 6.1.2015 - výsledky, foto

 

3. ročník žiackej ligy sabinova

3. kolo – 02.05.2015    propozície, výsledky, foto 

2. kolo – 24.01.2015    propozície, výsledky, foto

1. kolo – 04.10.2014    propozície   výsledky   foto  

 

Súťaže mládeže 2014-15

30.05.2015 – Semifinále GPX Bardejov – CH11 – 3. miesto Gabriel Guľaš; foto; výsledky 

16.05.2015 – Mladý Bardejov – CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; foto; výsledky

09.05.2015 – Žiacka liga Košice – 6. kolo – CH8 – 3.miesto Adam Dujava, CH11 – 3.miesto Gabriel Guľaš; výsledky, foto

                        ŽL KE celkovo: Ch11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; D11 – 3.miesto Tamara Radvanská; D14 – 3.miesto Andrea Verbovská

08.05.2015 – Turnaj rytiera Johanesa (Hanušovce n/T) – D14 – 1. miesto Andrea Verbovská; výsledky; foto

04.05.2015 – memoriál A. Rochlitza – v B turnaji započítavanom do GPX celkové 2. miesto Gabriel Guľaš; výsledky, foto,

27.03.2015 – Mladý Bardejov – 3.kolo – CH14 – 1.miesto Dominik Greš; výsledky

21.03.2015 – Žiacvka liga Prešov – 4. Kolo – CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; CH14 – 1.miesto Oliver Cuker, 2.miesto Dominik Greš; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; výsledky, foto 

14.03.2015 – Žiacka liga Košice – 5. Kolo – D11 – 1.miesto Tamara Radvanská; CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; výsledky; foto 

28.02.2015 – Mladý Bardejov – 2.kolo – CH8 – 2.miesto Adam Dujava; CH14 – 2.miesto Dominik Greš; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; výsledky; foto 

21.02.2015 – Liga mládeže Spiša – 3.kolo Bijacovce – D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; CH19 – 2.miesto Milan Pavlík; výsledky; foto 

14.02.2015 – Žiacka liga Prešov – 3.kolo – 1.miesto Michal Verbovský; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; výsledky, foto 

10.01.2015 – Žiacka liga Prešov – 2.kolo – 1.miesto Benjamin Kardis, 2.miesto Cuker Oliver (1.miesto v kategórii CH14), ... 4.miesto Andrea Verbovská (1.miesto v kategórii D14), CH11 -  2.miesto Gabriel Guľaš, D11 – 2.miesto Tamara Radvanská, CH14 – 3.miesto Dominik Greš; výsledky

13.12.2014 – Žiacka liga Košice – 3.kolo – CH11 – 1.miesto Gabriel Guľaš; D11 – 3.miesto Tamara Radvanská; D14 – 2.miesto – Andrea Verbovská; výsledky; foto

29.11.2014 – Žiacka liga Prešov 1.kolo – 3.miesto Gabriel Guľaš (1.miesto v CH11); CH8 – 2.miesto Adam Dujava; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; výsledky; foto 

22.11.2014 – Liga mládeže spiša – 1.kolo – CH14 – 3.miesto – Michal Verbovský; výsledky; foto

15.11.2014 – Žiacka liga Košice 2.kolo – D11 – 2.miesto Tamara Radvanská; D14 – 3.miesto Andrea Verbovská; CH11 – 3.miesto Gabriel Guľaš; výsledky; foto; foto 2

18.10.2014 – Žiacka liga Košice 1.kolo –V absolútnom poradí – 3.miesto – Michal Verbovský; D11 – 3.miesto – Tamara Radvanská; D14 – 2.miesto – Andrea Verbovská; výsledky; foto 

27.09.2014 – 10. ročník medzinárodného turnaja Grófa Jána Zámojského - hrad St.Ľubovňa - do 14 rokov -   3.miesto - Michal Verbovský, do - 18.rokov - 3.miesto - Milan Pavlík, foto, výsledky

Majstrovstvá okr. sabinov žiakov a žiačok

17.10.2014 usporiadali CVČ Sabinov a ŠK Sabinov okresné majstrovstvá žiakov základných škôl v šachu.

foto , výsledky

 

ÚSPECHY NAŠICH HRÁČOV NA LETNÝCH TURNAJOCH 2014

Počas leta 2014 sa konalo množstvo turnajov, ktorých sa zúčastnili aj naši hráči. Vyzdvihnúť treba najmä výkony dvoch z nich – Milana Pavlíka a Vlada Mrvu, ktorí cez leto „získali“ 5 medailových umiestnení.

Bolo to na týchto troch turnajoch:

 

Open Prešov 2014 - kompletné výsledky

Por.

T

Meno

FED

Elo

Klub

Body

TB2

TB3

1

 

Sremanak Slavomir

SVK

2172

Psk Dason Presov

6,5

52

41

2

FM

Mrva Vladimir

SVK

2144

Sachovy Klub Sabinov

6,5

50

40

3

 

Pavlik Milan

SVK

1948

Sachovy Klub Sabinov

6,5

49

39

 

Bardejov 2014 - kompletné výsledky 

Por.

T

Meno

FED

Elo

Klub

Body

TB1

TB2

TB3

1

GM

Maník Mikuláš

SVK

2428

TJ INBEST Dunajov

6

21

204

24,3

2

 

Pavlík Milan

SVK

1932

Sachovy Klub Sabinov

5,5

23

195

23,8

3

M

Kantorík Marián

SVK

2247

TJ INBEST Dunajov

5

23

189

21,8

 

Vinianské jazero 2014 - kompletné výsledky

Por.

T

Meno

FED

Elo

Klub

Body

TB1

TB2

TB3

1

GM

Manik Mikulas

SVK

2380

Tj Inbest Dunajov

7,5

53

42

0

2

FM

Mrva Vladimir

SVK

2144

Sachovy Klub Sabinov

6,5

54

42

0

3

 

Pavlik Milan

SVK

1948

Sachovy Klub Sabinov

6,5

53

42

0

 

 

Súťaže mládeže 2013-14

17.05.2014 – Žiacka liga Košice – D14 – 2.miesto Andrea Verbovská; CH14 – 1.miesto Michal Verbovský; Konečné poradie MKE: CH11 – 2. miesto G. Guľaš; CH14 – 2.miesto M. Verbovský; D14 – 2.miesto A. Verbovská; foto; výsledky 

08.05.2014 – 2. ročník šachového turnaja Rytiera Johanesa – Hanušovce nad Topľou – D8 – 2.miesto Tamara Radvanská; CH8 – 3.miesto Adam Dujava; CH11 – 3.miesto Gabriel Guľaš; D14 – 2.miesto Andrea Verbovská; CH14 – 1.miesto Michal Verbovský; foto; výsledky 

04.05.2014 – Memoriál Alfréda Rochlitza – D: 1. miesto Andrea Verbovská; CH: 1. miesto Michal Verbovský, 2. miesto Gabriel Guľaš; výsledky

29.03.2014 – Žiacka liga Prešov – D8 – 1. miesto – Tamara Radvanská; CH14 – 1. miesto - Michal Verbovský; 3. miesto – Juraj Pavlík; výsledky,

22.03.2014 – Žiacka liga Košice – D14 – 1. miesto Andrea Verbovská; výsledky

01.03.2014 – Žiacka liga Prešov – D8 – 2. miesto Tamara Radvanská; D14 – 1. miesto Andrea Verbovská; CH14 – 1. miesto Michal Verbovský; výsledky, foto

15.02.2014 – Žiacka liga Košice – D14 – 3. miesto Andrea Verbovská; CH11 - 3.miesto Gabriel Guľaš; výsledky,

08.02.2014 – Žiacka liga Sabinov – CH8 – 2. miesto Filip Kudlák, 3. Miesto Adam Dujava; D8 – 1.miesto Tamara Radvanská, 2.miesto Lívia Cukerová; CH11 – 2.miesto Gabriel Guľaš, 3.miesto Oliver Cuker; D11 – 1.miesto Juliana Palenčárová; CH14 – 1.miesto Michal Verbovský, 2.miesto Benjamín Kardis, 3.miesto Maroš Mryglot; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská.

01.02.2014 – Žiacka liga Košice – D14 – 1. miesto Andrea Verbovská; výsledky

25.01.2014 – Žiacka liga Prešov – D8 – 3.miesto Tamara Radvanská; D14 – 1.miesto Andrea Verbovská; CH14 – 1. miesto Michal Verbovský; výsledky

27.12.2013 – Vianočný turnaj Stropkov – D14 – 1. miesto Andrea Verbovská; CH14 - 1. miesto Michal Verbovský + celkové prvenstvo v turnaji; výsledky; foto

14.12.2013 – Žiacka liga Prešov – D14 – 2. miesto Andrea Verbovská; CH14 - 3. miesto Michal Verbovský; výsledky

30.11.2013 – Žiacka liga Sabinov – D14 - 1. miesto Andrea Verbovská; D11 – 1. miesto Juliana Paľenčárová; CH14 – 1. miesto Michal Verbovský, 2. miesto Karol Marcinko; 3. miesto Maroš Mryglot; CH11 – 1. miesto Gabriel Guľaš; 3. miesto Juraj Gabzdil; výsledky; foto

16.11.2013 – Žiacka liga Košice – D14 - 1. miesto Andrea Verbovská; CH14 - 1. miesto Michal Verbovský; CH11 – 3. miesto Gabriel Guľaš; výsledky, foto 

09.11.2013 – Žiacka liga Prešov – CH14 - 1. miesto Michal Verbovský; D14 - 2. miesto Andrea Verbovská; foto, výsledky

26.10.2013 – Žiacka liga Košice – D14 - 2. miesto Andrea Verbovská; foto, výsledky

 

Dorastenecká liga 2013-14  - ŠK Sabinov štvrtý

výsledky

Finále sa konalo 2. až 4.5.2014 v Jaslovských Bohuniciach za účasti týchto šiestich družstiev:

1 – SLÁVIA UJPJŠ KOŠICE

2 – ŠK Osuské

3 – LIPTOVSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA

4 – ŠK SABINOV

5 – ŠK KOMPLET TRNAVA-MODRANKA

6 – KŠC KOMÁRNO

 

2. ROČNÍK ŽIACKEJ LIGY SABINOVA

1. kolo           výsledky                    foto

2. kolo           výsledky                    foto 

3. kolo           výsledky                    foto

 

Vo finále GPX Mišo verbovský tretí!

14.6.2014 sa v Dolnom Kubíne odohral finálový turnaj GPX. ŠK Sabinov mal na tomto turnaji zastúpenie v troch kategóriách: D8 – Tamara Radvanská, D14 Andrea Verbovská a v kategórii CH14 – Michal Verbovský. V konkurencii najlepších začínajúcich šachistov z celého Slovenska, ktorí sa do finále prebojovali sitom GPX turnajov, sa z našich najviac darilo Mišovi Verbovskému, ktorý nakoniec obsadil pekné tretie miesto v kategórii chlapcov do 14 rokov. Gratulujeme!!!

výsledky, foto 1, foto 2.  

 

GPX – ŠK Sabinov bude mať trojnásobné zastúpenie vo finále!

25.5.2014 sa v Humennom odohral semifinálový turnaj GPX skupiny východ. ŠK Sabinov mal na tomto turnaji zastúpenie v troch kategóriách: D8 – Tamara Radvanská, D14 Andrea Verbovská a v kategórii CH14 – Michal Verbovský. Všetci traja postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 14.6.2014 v Dolnom Kubíne. Gratulujeme!!!

výsledky; foto 

 

Dorastenecká liga 2013-14  - ŠK Sabinov štvrtý

výsledky

Finále sa konalo 2. až 4.5.2014 v Jaslovských Bohuniciach za účasti týchto šiestich družstiev:

1 – LIPTOVSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA

2 – ŠK KOMPLET TRNAVA-MODRANKA

3 – ŠK Osuské

4 – KŠC KOMÁRNO

5 – SLÁVIA UJPJŠ KOŠICE

6 – ŠK SABINOV

 

Dorastenecká liga 2013-14

Dorastenci ŠK Sabinov postupujú do finále!!!

3.2.2014 sa v Liptovskom Mikuláši konalo semifinále Dorasteneckej ligy za účasti najlepších družstiev z Prešovského, Košického, Bansko-Bystrického a Žilinského kraja. Po vynikajúcom výkone postupujú dorastenci ŠK Sabinov do celoslovenského finále z 1. miesta.

výsledky     komentár LŠŠ

 

ŠK Sabinov v Prešovskom kraji prvý

Výsledky

Východoslovenské majstrovstvá 4-členných družstiev 2012

Turnaj sa konal 22.12.2012 v Prešove a právo účasti mali extraligové, prvoligové, droholigové a ako náhradníci aj treťoligové družstva z Prešovského a Košického kraja.

Družstvo ŠK Sabinov na tomto turnaji skončilo na vynikajúcom 3. mieste.

Výsledky, foto

Súťaže mládeže 2012-13

25.05.2013 – Šachový turnaj Rytiera Johanesa - Hanušovce nad Topľou: D11 – 1.miesto Andrea Kravcová; CH11 – 3.miesto Michal Verbovský; D14 – 3.miesto Andrea Verbovská; foto; výsledky

18.05.2013 – Žiacka liga Košice celkové umiestnenie: CH8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, D11 – 1. miesto Andrea Kravcová, CH11 – 2. miesto Michal Verbovský.

18.05.2013 – Žiacka liga Košice, 6. kolo: CH8 – 2. miesto Gabriel Guľaš, D11 – 1. miesto Andrea Kravcová, CH11 – 3. miesto Michal Verbovský, D14 – 3. miesto Andrea Verbovská; výsledky, foto

04.05.2013 – Memoriál A. Rochlitza Prešov – A turnaj: 2. miesto Patrik Kravec, 3. miesto Milan Pavlík; GPX turnaj: CH 1. miesto Jozef Verbovský, 2. Miesto Michal Verbovský; D 2. miesto Andrea Verbovská; výsledky A, výsledky GPX,

27.04.2013 – Žiacka liga Košice, 5. kolo: CH8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, D11 – 1. miesto Andrea Kravcová, CH11 – 2. miesto Michal Verbovský, D14 – 3. miesto Andrea Verbovská, výsledky

13.04.2013 – MSR mládeže 2013 Stará Ľubovňa – CH08 – 3. miesto Gabriel Guľaš; podrobnosti

13.04.2013 – Žiacka liga Prešov 3. kolo – D11 -1. miesto Oliver Cuker, CH14 – 3. miesto Jozef Verbovský a cekový víťaz žiackej ligy Prešova; foto, výsledky 

23.03.2013 – Žiacka liga Košice, 4.kolo: CH8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, D11 – 1. miesto Andrea Kravcová, foto, výsledky

22.02.2013 – Šachový turnaj jednotlivcov Giraltovce – CH11 – 1. miesto Michal Verbovský, D14 – 1. miesto Andrea Verbovská, foto, výsledky 

16.02.2013 – Žiacka liga Prešov 2. kolo – D14 -1. miesto Andrea Verbovská, CH8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, CH11 – 2. miesto Michal Verbovský; foto, výsledky 

15.02.2013 – Krajské kolo v šachu jednotlivcov stredných škôl – 1. miesto Milan Pavlík, výsledky

01.02.2013 – Dorastenecká  liga 2012/2013 2.etapa Košický a Prešovský kraj – 4. miesto ŠK Sabinov, výsledky, 

25.01.2013 – Krajské kolo v šachu jednotlivcov základných škôl – 3. Miesto Patrik Kravec, výsledky

12.01.2013 – Žiacka liga Košice, 3.kolo: D11 – 1. miesto Andrea Kravcová, CH11 – 1. miesto Michal Verbovský, D14 – 3. miesto Andrea Verbovská, výsledky, foto

06.01.2013 – Trojkráľový turnaj Lipany - 1. miesto Milan Pavlík

04.01.2013 – Novoročný turnaj mládeže Vranov 2013 - 1. miesto Milan Pavlík, foto, výsledky 

28.12.2012 – Vianočný turnaj Stropkov OPEN- CH18 – 1. miesto Milan Pavlík, 3. miesto Tomáš Kačír, výsledky

28.12.2012 – Vianočný turnaj Stropkov GPX, CH8 - 1. miesto Gabriel Guľaš, CH11- 2. miesto Michal Verbovský, D14- 2. miesto Andrea Verbovská, výsledky, foto 

08.12.2012 – Žiacka liga Košice, 2.kolo: CH8 - 1. miesto Gabriel Guľaš, D11 - 1. miesto Andrea Kravcová; výsledky; Foto

10.11.2012 – Žiacka liga Košice, 1.kolo: CH8 - 1. miesto Gabriel Guľaš výsledky,

20.10.2012 – Žiacka liga Prešov, 1.kolo: CH8 - 1. miesto Gabriel Guľaš, CH11- 1. miesto Michal Verbovský, 3. miesto Juraj Gabzdil, D14- 1. miesto Andrea Verbovská, výsledky,

 

MSR mládeže 2013

V kategórii chlapcov do 8 rokov si vybojoval Gabriel Guľaš bronz!

Podrobnosti nájdete na http://www.chess2013festival.sk/?page_id=13

                          

CVČ SABINOV OPEN 2013

Ako súčasť turnajov GRAND PRIX MLÁDEŽE 2012 – 2013

Konečné poradie:

por.

št.č.

Meno

Klub

Rtg

body

BH.

BH.

1

1

Kravec Patrik

Sachovy Klub Sabinov

1916

6,0

23,0

31,5

2

8

Mikitka Adrian

Sk Stropkov+svidnik

1193

5,5

22,5

31,0

3

3

Verbovsky Michal

Sachovy Klub Sabinov

1356

5,0

23,0

32,0

4

6

Steiniger Florian

ZS Lesnicka Presov

1214

5,0

20,5

28,5

5

5

Verbovska Andrea

Sachovy Klub Sabinov

1219

5,0

20,0

27,5

6

27

Lesko Peter

ZS Sarisske Dravce

1000

5,0

18,0

24,5

7

4

Panko Eduard

Sk Stropkov+svidnik

1321

4,5

24,0

32,0

8

10

Verbovsky Jozef

Sachovy Klub Sabinov

1148

4,5

22,0

31,0

9

11

Gulas Gabriel

Sachovy Klub Sabinov

1068

4,5

17,5

23,5

10

2

Kotora Matus

Sk Stropkov+svidnik

1360

4,0

21,5

31,0

11

9

Kravcova Andrea

Sachovy Klub Sabinov

1165

4,0

21,0

29,0

12

12

Cuker Oliver

Sachovy Klub Sabinov

1058

4,0

20,0

27,0

13

24

Jencopala Alexander

Katolicky Kruh Bosco Bardejov

1000

4,0

19,5

26,5

14

15

Mryglot Maros

Sachovy Klub Sabinov

1000

4,0

17,5

24,5

15

7

Kardis Benjamin

Sachovy Klub Sabinov

1199

4,0

17,0

24,5

16

17

Pavlik Juraj

Sachovy Klub Sabinov

1000

4,0

15,0

21,5

21

Cekan Pavel

ZS Sarisske Dravce

1000

4,0

15,0

21,5

18

16

Nemergut Peter

Sachovy Klub Sabinov

1000

3,0

18,5

26,0

19

13

Gabzdil Juraj

Sachovy Klub Sabinov

1000

3,0

16,5

23,0

20

14

Ivanecka Natalia

Slavia Pu Presov

1000

3,0

16,5

23,0

21

18

Rusnak Daniel

ABC CVC Presov

1000

3,0

16,0

22,5

22

25

Knut Damian

ZS Sarisske Dravce

1000

3,0

16,0

22,0

23

28

Marcinko Karol

Sachovy Klub Sabinov

1000

3,0

16,0

21,5

24

23

Gres Dominik

Sachovy Klub Sabinov

1000

3,0

11,0

17,5

25

19

Bohac Marek

Slavia Pu Presov

1000

2,0

18,0

24,5

26

20

Bozikova Tereza

Katolicky Kruh Bosco Bardejov

1000

2,0

16,0

22,5

27

31

Palencarova Juliana

Sachovy Klub Sabinov

1000

2,0

15,0

20,5

28

30

Palencar Lukas

Sachovy Klub Sabinov

1000

2,0

14,0

19,5

29

26

Korinek Karol

Sachovy Klub Sabinov

1000

2,0

13,0

19,0

30

22

Duran Martin

Sachovy Klub Sabinov

1000

2,0

11,0

16,5

31

29

Miscikova Daniela

Slavia Pu Presov

1000

2,0

10,0

14,5

 

Žiacka liga Sabinova

 

Konečné poradie po 9. kole (podľa GPX bodov)

Por.

Meno

1.  kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

body GPX spolu

1

Verbovsky Michal

31

24

40

36

23

34

36

34

37

295

2

Kravcova Andrea

36

39

35

31

38

29

27

29

22

286

3

Verbovsky Jozef

27

34

25

27

33

25

 

25

28

224

4

Gulas Gabriel

24

8

31

8

29

19

21

13

25

178

5

Mryglot Maros

18

15

28

18

26

13

24

10

18

170

6

Cuker Oliver

15

21

14

24

10

22

6

22

19

153

7

Verbovska Andrea

8

6

12

10

20

16

12

19

32

135

8

Kardis Benjamin

21

27

19

 

 

 

31

 

13

111

9

Marcinko Karol

10

13

10

15

14

4

15

16

6

103

10

Gabzdil Juraj

6

18

 

21

12

2

18

6

7

90

11

Pavlik Juraj

12

5

8

12

8

10

5

4

11

75

12

Nemergut Peter

4

4

4

4

5

8

10

8

9

56

13

Conka Matus

 

30

22

 

 

 

 

 

 

52

14

Gress Dominik

 

11

7

6

7

6

4

2

5

48

15

Hozova Alexandra

 

3

9

3

6

2

8

3

 

34

16

Vargovcik Samuel

5

9

6

2

3

 

2

 

 

27

17

Duran Martin

3

2

5

5

4

3

3

 

1

26

 18

Hajzus Stefan

1

7

16

1

 

 

 

 

 

25

19

Kolkova Katarina

 

 

 

 

17

 

1

 

 

18

20

Gala Samuel

2

1

3

 

 

 

 

 

 

6

21

Palencarova Juliana

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

22

Skocej Peter

 

 

2

 

1

 

 

 

 

3

23

Palencar Lukas

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 24

Duranova Ivana

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 25

Korínek Karol

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 26

Vojtek Viliam

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

0

GPX - skupina východ

 

Turnaj V4 - 2012

Kategória chlapcov do 14. rokov

1.    Martin Ištoňa

2.    Patrik Kravec

 

Kategória dievčat do 11. rokov

3.    Andrea Kravcová

 

Z MSR 2012 v rapid šachu jedna medaila do Sabinova

V čase od 11.5. do 13.5. sa v Martine konali MSR v rapid šachu chlapcov a dievčat a družstiev st. žiakov. Naše družstvo hralo do posledného kola o medailu no nakoniec z toho bolo iba 5. miesto. Medaila sa nám ale ušla v súťaži jednotlivcov v kategórii chlapcov do 16 rokov vďaka Martinovi Ištoňovi.

MSR 2012 družstiev st. žiakov........... ŠK Sabinov 5. miesto, výsledky

MSR 2012 v rapid šachu CH8............Guľaš – 11. miesto, Gabzdil – 14. miesto, výsledky

MSR 2012 v rapid šachu CH10..........Verbovský M. – 14. miesto, Kardis – 19. Miesto, Cuker – 23. miesto, výsledky

MSR 2012 v rapid šachu CH14..........Kravec – 9. miesto, výsledky

MSR 2012 v rapid šachu CH16..........Ištoňa – 3. miesto, Kačír – 8. miesto, Pavlík – 10. miesto, výsledky

MSR 2012 v radid šachu D10............Kravcová – 4. miesto, výsledky

foto 1, foto 2

 

CVČ SABINOV OPEN 2012

 

por.

Meno

Rtg

kat.

body

 

1

Kravec Patrik

1915

 

6,5

 

2

Pavlik Milan

1865

 

6,0

 

3

Kacir Tomas

1571

 

5,0

 

4

Verbovsky Michal

1185

B11

4,5

 

5

Kravcova Andrea

1146

G11

4,0

 

6

Gulas Gabriel

1000

B08

4,0

 

7

Verbovsky Jozef

1148

B14

4,0

 

8

Gabzdil Juraj

1000

B08

4,0

 

9

Priscak Samuel

1033

B08

3,0

 

10

Hajzus Stefan

1000

B11

3,0

 

11

Kardis Benjamin

1335

B11

3,0

 

12

Verbovska Andrea

1000

G11

3,0

 

13

Pavlik Juraj

1000

B14

2,0

 

14

Ondrej Dávid

1000

B14

2,0

 

15

Gres Dominik

1000

B11

2,0

 

 

 

Súťaže mládeže 2011-12

Žiacká liga Prešov – konečné poradie: 1. Pavlík (Sabinov, 18,5 bodu, odohrané 3 kolá), 2. Hurtuk (St. Ľubovňa, 17,5 b., 5 kôl) 3. Kačír (Sabinov, 17 b., 3 kolá), 4. Šarocký (Sabinov, 16,5 b., 3 kolá) ... spomedzi 95 hodnotených hráčov

GPX - priebežné poradie

5.5. – Memoriál Alfréda Rochlitza Prešov – A trurnaj – 3. miesto Milan Pavlík, B – turnaj – 3. miesto Michal Verbovský, žiačky – 2. miesto Andrea Kravcová, 3.miesto Andrea Kravcová, žiaci – 2. miesto Michal Verbovský,  A-turnaj výsledky, B-turnaj výsledky, foto

21.4. - Majstrovstvá Košíc (5. turnaj): B8 – 3. miesto Juraj Gabzdil, G11 – 1. miesto Andrea Kravcová, 3. miesto Andrea Verbovská - výsledky, foto 

14.4. - Liga mládeže Spiša (5. turnaj): B8 – 2. miesto Gabriel Guľaš, G11 – 2. miesto Andrea Kravcová - výsledky, foto

14.4. - Žiacká liga Prešov (5. turnaj): 1. Pavlík, 2. Kačír, 3. Šarocký, B11 – 2. miesto Michal Verbovský, B14 – 2. miesto Ľuboš Sremaňák, G11 – 2. Miesto Andrea Verbovská - výsledky

31.3. - Majstrovstvá Košíc (4. turnaj): B8 – 2. miesto Juraj Gabzdil - výsledky, foto

17.3. – 24.3. - MSR 2012 Stará Ľubovňa –  výsledky, tabuľky

3. – 4.3.2012 Turnaj šachových nádejí Prešov: B8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, B10 – 1. miesto Michal Verbovský, G10 - 1. miesto Andrea Kravcová

1.3.2012 Turnaj Giraltovce: G11 – 1.miesto Andrea Verbovská, B11 – 2. miesto Michal Verbovský, foto, poradie

25.2.2012 Vikendový turnaj pre všetkých Prešov: A turnaj – 1. miesto Patrik Kravec poradieA poradieB poradieC

25.2.2012 Žiacká liga Prešov (4. turnaj): 1. Pavlík, 2. Šarocký, 3. Kačír, B8 – 2. miesto Juraj Gabzdil, B11 – 1. miesto Michal Verbovský, B14 – 3. miesto Jozef Verbovský, G11 – 2. Miesto Andrea Verbovská. poradie

18.2.2012 Majstrovstvá Košíc (3. turnaj): B8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, B11 – 1. miesto Michal Verbovský, G11 – 3. miesto Andrea Kravcová. foto, poradie

11.2.2012 Liga mládeže Spiša (4. turnaj): 2. miesto Patrik Kravec, B8 - 1. miesto Gabriel Guľaš, G11 – 2. miesto Andrea Kravcová. foto, poradie

28.1.2012 Žiacká liga Prešov (3. turnaj): 1. miesto Patrik Kravec, 3. miesto Milan Pavlík, B11 - 2. miesto Michal Verbovský, G11 – 3. miesto Andrea Kravcová. foto, poradie

21.1.2012 Majstrovstvá Košíc (2. turnaj): B8 – 2. miesto Gabriel Guľaš, 3. miesto Juraj Gabzdil, G11 - 3. miesto Andrea Kravcová. foto,  poradie

14.1.2012 Liga mládeže Spiša (3. turnaj): B11 – 1. miesto Michal Verbovský, G11 - 3. miesto Andrea Verbovská. foto, poradie

29.12.2011 Vianočný turnaj Stropkov: B11 – 1. miesto Michal Verbovský, G11 – 2. miesto Andrea Kravcová, 3. miesto Andrea Verbovská.  foto, poradie

10.12.2011 Majstrovstvá Košíc (1. turnaj): B8 – 2. miesto Juraj Gabzdil. foto,  poradie

3.12.2011 Liga mládeže Spiša (2. turnaj): B11 – 2. miesto Michal Verbovský. foto, poradie

12.11.2011 Žiacká liga Prešov (2. turnaj): B8 – 2. miesto Juraj Gabzdil, 3. miesto Gabriel Guľaš, B11 – 3. miesto Michal Verbovský, G11 - 3. miesto Andrea Kravcová, B14 – 2. miesto Jozef Verbovký. poradie

5.11.2011 Liga mládeže Spiša (1. turnaj): B8 – 3. miesto Juraj Gabzdil, B11 – 1. miesto Michal Verbovský. poradie

15.10.2011 Žiacká liga Prešov (1. turnaj): 1. miesto Tomáš Kačír, B8 – 1. miesto Gabriel Guľaš, 1. miesto Andrea Verbovská. poradie

 

MSR mládeže 2011 – Martin Ištoňa postúpil na MS do Brazílie!

Andrea Kravcová a Patrik Kravec postúpili na ME do Bulharska!

V dňoch od 31.3 do 7.4.2011 sa v Kúpeľoch Sliač uskutočnili Majstrovstvá Slovenska mládeže v šachu. ŠK Sabinov na tomto podujatí zastupovalo 6 hráčov kráľovskej hry. 7-ročný Oliver Cuker v kategórii chlapcov do 10 rokov, Karen Marjanovičová a Andrea Kravcová v kat. dievčat do 10 rokov, Patrik Kravec – chlapci do 12 rokov, Martin Ištoňa a Lukáš Šarocký – chlapci do 14 rokov. Turnaja sa celkovo, vo všetkých kategóriách, zúčastnilo 204 chlapcov a dievčat, ktorí bojovali o 36 medailí v 12 kategóriách. Je potešiteľné, že dve z týchto medailí získali členovia ŠK Sabinov. Najcennejšiu, zlatú medailu, získal Martin Ištoňa a zároveň získal právo reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách sveta v Brazílii. Druhú medailu, bronzovú, pre Sabinov vybojovala Andrea Kravcová a zároveň aj právo reprezentovať Slovensko na ME v Bulharsku. Nominačný limit na ME si vybojoval aj Patrik Kravec, keď si vo svojej kategórii vybojoval  4. miesto. V medailovom hodnotení  z 33 zúčastnených klubov obsadil ŠK Sabinov 4. miesto .  Podrobnosti na http://msr2011sliac.chess.sk/  .

 

MSR družstiev starších žiakov

Na základe poverenia Slovenského šachového zväzu zorganizoval šachový klub Caissa Čadca Majstrovstvá Slovenska v šachu štvorčlenných družstiev starších žiakov. Uskutočnili sa dňa 16.04.2011 v Dome kultúry v Čadci. Turnaj sa hral švajčiarskym systémom na 7 kôl, s tempom hry 2 x 20 minút. Majstrovstiev sa zúčastnili štvorčlenné družstvá žiakov narodených v roku 1995 a neskôr s povinnou účasťou dievčaťa v družstve. Zastúpenie na tomto turnaji mal aj ŠK Sabinov, ktorý vyslal družstvo v zložení: Ištoňa, Šarocký, Košeľová a Kravec. Základ družstva tvorili chlapci, ktorí pred rokom skončili druhí na MSR družstiev mladších žiakov. Družstvo posilnila čerstvá vicemajsterka Slovenska v rapid šachu do 16 rokov – Zuzka Košeľová. Turnaja sa zúčastnilo 22 družstiev a naši skončili na 7.mieste so ziskom 12 bodov za 4 výhry a 3 prehry. Vzhľadom na to, že v tejto ktegórii štartovali po prvý krát je to celkom pekný výsledok. Podrobné výsledky na http://chess-results.com/tnr48091.aspx?lan=4 .

 

MSR v rapid šachu 2011 – striebro pre ŠK Sabinov.

V sobotu 26.2.2011 sa v Ružomberku uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky v RAPID šachu mládeže. Do turnajov sa zaprezentovalo 297 hráčov z 55 šachových klubov a oddielov celého Slovenska. V histórii samostatného Slovenska to bol najväčší počet hráčov na majstrovskom turnaji. Turnaj sa hral v šiestich chlapčenských a šiestich dievčenských kategóriách. ŠK Sabinov na týchto majstrovstvách reprezentovalo 10 chlapcov a 3 dievčatá. Zo Sabinovčanov sa najviac darilo Martinovi Ištoňovi, na fotografii, ktorý vo svojej kategórii do 14 rokov, v konkurencii 52 hráčov, obsadil 2. miesto. Martin nahral rovnaký počet bodov ako víťaz Christopher Repka (Stará Ľubovňa) ba dokonca s ním aj vyhral, no nakoniec horšie pomocné hodnotenie ho odsunulo na druhé miesto. Podrobnosti na http://rapid2011.sachrbk.sk/vysledky/oficialne/ch14 .

 

M SR družstiev mladších žiakov - Martin 2010

 

Pekný a slnečný prvomájový deň sa niesol v znamení tvrdých bojov o titul Majstra SR 2010 v kategórii družstiev mladších žiakov. V lukratívnych priestoroch martinského Hotela Luna sa z prihlásených 34 prezentovalo 30 družstiev zo všetkých kútov Slovenska. Okrem priestrannej hracej sály bola k dispozícii kaviareň, letná terasa a reštaurácia, kde sa mohli všetci účastníci posilniť chutným obedom.
Majstrovský titul obhájila suverénnym spôsobom Liptovská šachová škola A (priemerné Elo 1747) s plným počtom 21 bodov, ktorá valcovala všetko, čo jej stálo v ceste. O zlaté medaily sa podelili po kompaktnom výkone celého družstva Viktor Gažík (1808F) 6/7, Ondrej Mráz (1794F) 6,5/7, Veronika Gažíková (1765F) 5,5/7 a Tomáš Adamčiak (1620F) 6,5/7. Okrem víťazného pohára, medailí a vecných cien čakalo na Liptákov aj milé sladké prekvapenie od vedenia hotela v podobe veľkých zmrzlinových pohárov.
Strieborné medaily vybojovalo družstvo z východu Slovenska - ŠK Sabinov s 18 bodmi (priemerné Elo 1523), ktoré sa v turnaji muselo skloniť len raz, pred celkovým víťazom. Hoci vyhrali tri zápasy len najtesnejším rozdielom, ich druhé miesto je plne zaslúžené. Sabinovčania ťažili hlavne z výborného výkonu prvých dvoch šachovníc: Martin Ištoňa (1751F) 5,5/7, Patrik Kravec (1730) 5/7, Milan Pavlík (1475) 4/7 a Karen Marjanovičová (1136) 3/7.
Aby boli všetky cenné kovy rovnomerne rozdelené po celej republike, bronz putuje na západ našej krajiny – Lokomotíva Trnava s 15 bodmi (priemerné Elo 1634) podľahla len Liptákom a druhému Sabinovu. O medaily sa podelili Matúš Mackovič (1838F) 4,5/7, Peter Puškár (1655) 5/7, Martin Majtán (1576) 4,5/7 a Hana Dzurjaninová (1467) 3,5/7.
Štvrté miesto obsadilo družstvo ŠK Komplet Modranka A (1606) so 14 bodmi, 5.miesto patrilo s rovnakým počtom bodov TJ Mladosť Žilina (1585); na 6.mieste s 13 bodmi skončil KŠN Bratislava (1548), ktorému bol výraznou posilou Matej Šošovička (1875F) 6,5/7; príjemným prekvapením bola siedma priečka pre ŠK Dvory nad Žitavou (1315) s 12 bodmi. S rovnakým počtom bodov sa do prvej desiatky vtesnali ešte družstvá ŠK Osuské (1607), ktorému bol oporou Marcel Špaček (1651F) 6/7; Junior Banská Bystrica (1530) ťahal Viktor Haring (1863F) 6/7 a KK Bosco Bardejov (1510), kde najviac bodovala Viktória Sikorčinová (1500) na štvorke 5/7.
Zaujímavé mená posilnili aj iné kluby na prvých doskách, ale hracie tempo majstrovstiev nebolo pre nich príliš priateľské: Christopher Repka (1964F) nazbieral v drese ŠKM Spišská Stará Ves 4,5/7; László Takács získal pre TŠC Martin A 3,5/7; Slavomíra Galovičová (1676) hájila farby LŠŠ B s 2,5/7; Mária Šimová (1420) prispela ŠK Dunajská Streda 3/7; Róbert Druska (1427) uhral pre ŠK Ružomberok A 3/7…

 

Správa o nádhernom 1. máji 2010

Po takmer 3,5 hodinovej ceste a obligátnom 45 minútovom oneskorení otváracieho ceremoniálu sa žiaci konečne usadili k šachovniciam. Z našich to, ako obyčajne, najťažšie znáša Patrik. Bolesti hlavy a brucha z predzápasovej trémy urobili svoje. Pohľad naňho hovorí jedno : so mnou v prvom kole nepočítajte.

 

  1. kolo ŠK Sabinov – ŠK Štefanov 2,5 : 1,5

Konečne začíname. Po pár ťahoch je Patrik zázračne vyliečený a ako prvý z družstva zaznamenáva bod. Po chvíli mi hlási, že Karen nejdú hodiny (idú iba tie na súperkinej strane a stále). Chvíľu sme uvažovali, že to necháme tak, veď je to vec súperky aby si strážila svoj čas, no potom sme si povedali, že takto vyhrávať nechceme a hlásime chybu rozhodcovi. Karen nakoniec prehrala no Milan uhral bod a Martin po trápení remizoval. Prvé tri body sú naše.

 

  1. kolo Liptovská šachová škola A – ŠK Sabinov 3,5 : 0,5

 

Nastupujeme proti favoritovi turnaja a bohužiaľ v mieste kde sa nedajú partie sledovať (malá vada turnaja – k prvým trom „stolom“ sa diváci nedostanú). Výsledok je očakávaný aj keď som nepredpokladal také nízke skóre. Pol bodu uhral akurát Martin.

 

  1. kolo ŠK Sabinov – KŠN Bratislava 2,5 : 1,5

 

Opakuje sa scenár z 1. kola. Karen prehráva (žeby tu bola iba do počtu?), Patrik s Milanom vyhrávajú a Martin vybojuje so Šošovičkom remízu. Ďalší tesný výsledok ale hlavne tri body sú naše. 

 

  1. kolo Liptovská šachová škola B – ŠK Sabinov 0: 4

 

Len čo naši zasadli k šachovniciam zvoní mi mobil. Volá mi tréner našej mládeže, aby som „motivoval“ Karen k lepšiemu výkonu. Tentoraz ale netreba Karen končí ako prvá a víťazne. Postupne sa k nej pridávajú aj ostatní a je tu víťazstvo na nulu.

 

  1. kolo ŠK Sabinov – KK Bosco Bardejov 2,5 : 1,5

 

Také malé derby. Karen prijíma telefonické rady od trénera no pri partii sa ich vôbec nedrží a znovu prehráva. Našťastie to chlapci zvládajú aj bez nej. Nikto netuší, že jej hviezdne chvíle ešte len prídu. Tentokkrát víťazný polbod zabezpečuje Milan. Usporiadatelia konečne zverejňujú aj priebežné poradie a sme veľmi potešení, keď zisťujeme, že sme tretí.

 

  1. kolo ŠK Sabinov – Lokomotíva Trnava 2,5 : 1,5

Druhé nasadené družstvo turnaja. Priznám sa, som skeptický. Naše družstvo sa už ale vidí na stupňoch víťazov. Ja ostávam na chodbe ( na miesto kde hrajú naši aj tak nedovidím) a čakám ako to dopadne. Ako prvá sa objavuje Karen a so širokým úsmevom na tvári mi oznamuje „vyhrala som“. Ja si v duchu hovorím – Trnava je síce silné družstvo ale naši chlapci ešte jeden bod uhrajú. Idem s Karen späť do hracej miestnosti a Martin mi ukazuje že vyhral. Patrik nesleduje svoju ale Milanovu partiu a keď Milan prinúti súpera prijať remízu dvíha ruky nad hlavu. V návale radosti urobí chybu a prehráva svoju partiu. Nevadí zápas vyhrávame a sme priebežne druhí.

 

  1. ŠK Osuské – ŠK Sabinov 1 : 3

Žreb nám prihral do posledného kola slabšieho súpera. Sme druhí s trojbodovou stratou na prvého a trojbodovým náskokom pred tretím družstvom. Prví už byť nemôžeme no remíza nám stačí na udržanie si 2. miesta. V prípade prehry by sme neboli ani tretí. Opäť ostávam na chodbe no som tak nervózny, že idem radšej do baru dať si kávu na ukľudnenie. Ani som ju nedopil a už je tu Karen – „vyhrala som“. Úžasné! Cítim, že druhý bod urobí Martin. Zatiaľ ešte neprehral a nechce sa mi veriť, že si pokazí bilanciu v poslednom zápase. Keď sa pozriem do hracej miestnosti vidím, že naši sa usilujú presvedčiť súperov aby prijali celkovú remízu, no im ide o 3. miesto, takže nemôžu. Nakoniec je to tak ako som predpokladal – Martin vyhráva (aj keď iba na čas) a ako bonus sa k nemu pridáva ešte Patrik.

Sme vicemajstri Slovenska na rok 2010!!!

 

29. ročník Žiackej ligy Prešova v šachu - 5. turnaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor : TJ Slávia Prešovská univerzita a ABC CVČ Prešov

 

 

 

 

 

 

Hlavný alebo dohliadajúci rozhodca : Ján Eremiaš

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodca : RNDr. Miroslav Kováčik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto : ABC CVČ Prešov, Októbrova 30

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating-Ř : 1208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum : 20.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konecné poradie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veková skupina C08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por.

št.c.

 

Meno

 

Rtg

FED

Klub

nar.

age

ID

kat.

body

BH.

14

25

 

Billy Benedikt

 

1414

SVK

KK Bosco Bardejov

20.09.2002

7

5405

C08

5

26

46

32

 

Cech Jakub

 

1321

SVK

KK Bosco Bardejov

04.05.2002

7

4820

C08

3

25

64

77

 

Štekláč Noe

 

1000

SVK

CVČ Giraltovce-Kračúnovce

05.10.2002

7

 

C08

18˝

65

75

 

Verbovský Michal

 

1000

SVK

ŠK Sabinov

24.10.2002

7

 

C08

18˝

70

60

 

Popovič Alex

 

1000

SVK

ZŠ Lesnícka Prešov

20.04.2002

7

 

C08

2

20˝

72

58

 

Paňko Eduard

 

1000

SVK

ŠK Stropkov+Svidnik

03.01.2002

8

5629

C08

2

19

74

29

 

Kardis Benjamín

 

1388

SVK

KK Bosco Bardejov

23.03.2002

7

5418

C08

1

24

75

46

 

Hajduk Henrik Timotej

 

1000

SVK

KK Bosco Bardejov

23.02.2005

5

 

C08

1

17˝

76

39

 

Cuker Oliver

 

1000

SVK

ŠK Sabinov

12.11.2003

6

5693

C08

1

15˝

77

63

 

Rákoci Maroš

 

1000

SVK

ZŠ Lesnícka Prešov

06.02.2002

8

 

C08

1

15˝

78

38

 

Chovan Samuel

 

1000

SVK

KK Bosco Bardejov

11.08.2005

4

 

C08

˝

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veková skupina C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por.

št.c.

 

Meno

 

Rtg

FED

Klub

nar.

age

ID

kat.

body

BH.

3

7

 

Zuščin Martin

 

1533

SVK

Bsk Bardejov

10.01.1999

11

4554

C11

6

30˝

8

2

 

Kravec Patrik

 

1691

SVK

ŠK Sabinov

24.01.1999

11

4483

C11

5

30

18

15

 

Olearčin Daniel

 

1473

SVK

Bsk Bardejov

01.02.2000

10

5163

C11

29˝

20

19

 

Gábor František

 

1435

SVK

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

12.09.2001

8

5634

C11

25

21

42

 

Dujava Jonas

 

1000

SVK

Slávia PU Prešov

02.09.2000

9

5821

C11

24˝

22

20

 

Tkáč Michal

 

1431

SVK

Slávia PU Prešov

15.04.1999

10

5361

C11

24

23

22

 

Cisko Miloslav

 

1425

SVK

ŠKM CVČ Spisska Stara Ves

13.07.2000

9

5329

C11

4

30

25

61

 

Ridilla Peter

 

1000

SVK

ŠO ŠKM Stará Ľubovňa

08.08.1999

10

 

C11

4

28˝

26

31

 

Volčko Richard

 

1367

SVK

KK Bosco Bardejov

30.04.2001

8

5844

C11

4

28

27

21

 

Cech Matej

 

1425

SVK

KK Bosco Bardejov

22.06.2000

9

4821

C11

4

28

35

40

 

Diky Igor

 

1000

SVK

CVČ Giraltovce-Kračúnovce

15.01.2001

9

5363

C11

4

22˝

37

27

 

Rybovič Damián

 

1403

SVK

KK Bosco Bardejov

08.02.2001

9

4822

C11

30

40

74

 

Verbovský Jozef

 

1000

SVK

ŠK Sabinov

15.06.1999

10

5203

C11

25˝

50

70

 

Tkáč Matej

 

1000

SVK

CVČ Giraltovce-Kračúnovce

03.08.2000

9

 

C11

3

22˝

52

53

 

Kovaľ /2000/ Jakub

 

1000

SVK

Slávia PU Prešov

16.08.2000

9

 

C11

3

22

58

73

 

Tomaščík Lukáš

 

1000

SVK

ABC CVČ Prešov

25.08.1999

10

 

C11

3

16

59

66

 

Sremaňák Ľuboš

 

1000

SVK

ŠK Sabinov

21.06.1999

10

5950

C11

29˝

62

37

 

Borbuliak Dominik

 

1000

SVK

ZŠ Šmeralova Prešov

27.04.2001

8

 

C11

19˝

63

51

 

Kotora Matúš

 

1000

SVK

ŠK Stropkov+Svidnik

03.09.1999

10

 

C11

19

67

49

 

Kolek Martin

 

1000

SVK

ŠK Sabinov

19.02.1999

11

 

C11

2

24˝

73

67

 

Sčislak Jakub

 

1000

SVK

ZŠ Bajkalská Prešov

16.06.2000

9

 

C11

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veková skupina C14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por.

št.c.

 

Meno

 

Rtg

FED

Klub

nar.

age

ID

kat.

body

BH.

1

5

 

Cisko Matej

 

1554

SVK

ŠKM CVČ Spisska Stara Ves

28.07.1998

11

4526

C14

6

32˝

2

1

 

Novotny Adam

 

1708

SVK

Slávia PU Prešov

15.11.1996

13

1955

C14

6

31

4

3

 

Šarocký Lukáš

 

1607

SVK

ŠK Sabinov

26.11.1997

12

5290

C14

30

5

9

 

Straka Štefan

 

1504

SVK

ŠK Sabinov

24.02.1997

13

5289

C14

28˝

6

78

 

Ištoňa Martin

 

1777

SVK

ŠK Sabinov

29.01.1997

13

 

C14

5

32

7

17

 

Pavlík Milan

 

1463

SVK

ŠK Sabinov

17.07.1997

12

5172

C14

5

31˝

9

12

 

Kacir Tomas

 

1492

SVK

ŠK Sabinov

26.05.1996

13

5173

C14

5

30

11

23

 

Gallik Dalibor

 

1418

SVK

ŠKM CVČ Spisska Stara Ves

19.10.1996

13

5330

C14

5

28

13

26

 

Kosť Dávid

 

1405

SVK

ŠK Stropkov+Svidnik

28.01.1996

14

2969

C14

5

26˝

16

64

 

Sakalík Samuel

 

1000

SVK

ŠK Stropkov+Svidnik

07.12.1998

11

4473

C14

30˝

28

24

 

Tkáč Adam

 

1418

SVK

Slávia PU Prešov

11.04.1997

12

5360

C14

4

28

34

35

 

Barnisin Michal

 

1000

SVK

Slávia PU Prešov

05.07.1998

11

5817

C14

4

22˝

38

47

 

Hurtuk Radovan

 

1000

SVK

ŠO ŠKM Stará Ľubovňa

23.11.1997

12

5835

C14

27˝

41

43

 

Dujava Matej

 

1000

SVK

Slávia PU Prešov

04.04.1996

13

5820

C14

24

44

69

 

Timura Richard

 

1000

SVK

ŠK Sabinov

29.11.1997

12

5857

C14

3

25˝

45

59

 

Paňko Radoslav

 

1000

SVK

ŠK Stropkov+Svidnik

07.06.1996

13

5830

C14

3

25

49

52

 

Kovaľ (1998) Jakub

 

1000

SVK

ZŠ Šróbarova Prešov

31.08.1998

11

 

C14

3

22˝

56

71

 

Tkáč Matúš

 

1000

SVK

CVČ Giraltovce-Kračúnovce

28.09.1998

11

 

C14

3

16˝

61

36

 

Biroš Tomáš

 

1000

SVK

CVČ Giraltovce-Kračúnovce

29.09.1997

12

 

C14

20

66

48

 

Jaššo Miroslav

 

1000

SVK

ZŠ Kežmarská Košice

07.10.1996

13

 

C14

2

26˝

68

50

 

Kollar Filip

 

1000

SVK

ZŠ Májové námestie

18.11.1997

12

 

C14

2

22

69

72

 

Tobiaš Michal

 

1000

SVK

ŠŠ DÁMA

28.03.1998

11

 

C14

2

21˝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veková skupina C16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por.

št.c.

 

Meno

 

Rtg

FED

Klub

nar.

age

ID

kat.

body

BH.

10

4

 

Nemergut Matej

 

1595

SVK

ŠO ŠKM Stará Ľubovňa

09.11.1994

15

5455

C16

5

28˝

19

57

 

Ondrej Dominik

 

1000

SVK

ŠK Sabinov

12.05.1994

15

5690

C16

27

32

54

 

Kozák Dávid

 

1000

SVK

CVČ Giraltovce-Kračúnovce

16.01.1995

15

5362

C16

4

23

36

6

 

Polák Stanislav

 

1549

SVK

KK Bosco Bardejov

08.01.1995

15

5165

C16

4

19

48

76

 

Šavy Jakub

 

1000

SVK

CVČ Giraltovce-Kračúnovce

29.08.1994

15

5364

C16

3

23˝

57

65

 

Smetanka Jakub

 

1000

SVK

ŠK Sabinov

01.07.1995

14

5691

C16

3

16˝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veková skupina D08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por.

št.c.

 

Meno

 

Rtg

FED

Klub

nar.

age

ID

kat.

body

BH.

33

45

 

Ferkova Dominika

 

1000

SVK

KK Bosco Bardejov

02.04.2002

7

5872

D08

4

23

47

55

 

Kravcová Andrea

 

1000

SVK

ŠK Sabinov

28.01.2002

8

5323

D08

3

24

53

68

 

Tejová Andrea

 

1000

SVK

KK Bosco Bardejov

26.11.2002

7

5428

D08

3

21˝

71

62

 

Rybovičová Vanesa

 

1000

SVK

KK Bosco Bardejov

25.06.2003

6

5429

D08